ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS 

mokescio-tvarkos-aprasas-2022-2023

 

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

ugdymo-dienu-lankomumo-aprasas-2022-2023

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKA

vaiku-apziuros-del-asmens-higienos-tvarka-kopija

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ SKYRIUJE IR VAIKO TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO APIE SKYRIUJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKA

vaikui-susirgus-ar-patyrus-trauma-skyriuje-ir-vaiko-tevu-informavimo-tvarka

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKA

pirmosios-pagalbos-organizavimo-mokykloje-tvarka

UGDYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

ugdymo-organizavimo-butinuju

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-skyriaus-vaiku-maitinimo-organizavimo-tvarkos-aprasas

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS GRUPES IR GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

vaiku-priemimo-i-rokiskio-r-obeliu-gimnazijos-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-sk-grupes-ir-grupiu-komplektavimo-tvarkos-aprasas

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

rokiskio-r-obeliu-gimnazijos-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-sk-stovyklu-nuostatai

ROKIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO ORGANIZAVIMO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

mero-potvarkis