Rokiškio r. Obelių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius

Įmonės kodas 190234089
Adresas: Stoties g. 31, LT-42216, Rokiškio r.
Telefonas 8 458 78805
El. paštas obeliudm@gmail.com
Mokyklos tipas: lopšelis-darželis
Mokomoji kalba: lietuvių
Mokymo forma: dieninė
Steigėjas: Rokiškio r. savivaldybė
Įkūrimo metai: 2014 m.
Vykdomos programos: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos
Direktorė Jolanta Garunkštienė , III vadybinė kvalifikacinė kategorija.

logo  image-1 image

Rokiškio r. Obelių lopšelis-darželis (Toliau-Lopšelis-darželis) įsteigtas 1978 m. 1994 m., reorganizavus Obelių vaikų lopšelį-darželį ir Obelių vidurinę mokyklą, įsteigta Obelių darželis-mokykla. 2014 m. įstaiga reorganizuota, pradinės klasės prijungtos prie Obelių gimnazijos ir Obelių lopšelis-darželis pradėjo funkcionuoti, kaip atskira įstaiga.