Logopedė – specialioji pedagogė

20161129_130941

Rasa KUNDELIENĖ

( logopedo – specialiojo pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija)

Sveiki visi,

     Esu logopedė – specialioji pedagogė Rasa Kundelienė. Džiaugiuosi, jog domitės vaikučių ugdymu bei teikiama logopedo pagalba darželyje. Mano darbo tikslas-  laiku nustatyti kalbėjimo bei kalbos sutrikimus ir bendradarbiaujant su vaikučių tėveliais bei auklėtojomis, juos šalinti. Kalba – minties reiškimo forma. Tik tada, kai mintis išreikšta žodžiu, ji yra aiški ir tampa realybe kalbančiam ir kitiems – klausantiems. Pati svarbiausia kalbos funkcija yra komunikacinė. Kalbos dėka bendraujant, galime tiksliai informuoti vieni kitus apie savo jausmus, norus, ketinimus, kilusius sumanymus, mintis.

Dauguma vaikų taisyklingai taria visus garsus, pakankamas aktyvusis ir pasyvusis žodynas, taisyklinga kalbos gramatinė sandara, rišlus pasakojimas. Tačiau dalis vaikų vis tik turi kalbos sutrikimų.

     Kalbos sutrikimų priežastys yra įvairios. Vaikai netaisyklingai taria kalbos garsus, kuomet artikuliacinio aparato raumenims trūksta paslankumo arba yra kalbos padargų (liežuvio, lūpų, gomurio, žandikaulio) pakitimų. Kalbos raidos problemas gali sukelti daug rimtesnės priežastys – mamos nėštumo patologija, gimdymo traumos, mamos ar kūdikio persirgtos ligos, skurdi kalbinė aplinka ir kt. Šitokiais atvejais negalima tikėtis, kad tarimas savaime susitvarkys, reikia kreiptis konsultacijai pas logopedą.

Taigi išsiaiškinusi vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį, numatau palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus. Rugsėjo mėnesį formuoju pogrupius arba numatau individualią pagalbą, atsižvelgdama į sutrikimo pobūdį ( kalbos ar kalbėjimo sutrikimas; kokius garsus vaikas taria netaisyklingai).

Kaip vyksta pratybos?

      Logopedinių pratybų trukmę, intensyvumą parenku skirtingai, tačiau dažniausiai vaikai pratybas lanko 2 kartus per savaitę, kurių trukmė15- 35 min. Jų metu lavinamas artikuliacinis aparatas, girdimasis suvokimas, formuojami garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai, mokoma tarti garsus,tikslinamas garsų tarimas, turtinamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami regimieji, erdvės, laiko ir kiti suvokimai.

Kadangi vaikai yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus, todėl dažnai mokomės žaisdami. Tokiu būdu išmokstama susikaupti ir ilgiau išlaikyti dėmesį. Mankštiname pirštukus, vaidiname, klausomės, grojame…

Logopedines pratybas lankančius vaikus registruoju dienyne, žymiu jų lankomumą.

Logopedės, specialiosios pedagogės darbo laikas 

2021- 2022 m. m.

Pirmadienis

7.00- 8.00  Nekontaktinis laikas

8.00- 11.30 Specialiosios pratybos

Antradienis

7.00- 7.30 Nekontaktinis laikas

7.30- 12.00 Logopedinės pratybos

12.45- 15.00 Logopedinės pratybos

15.00-18.00 Nekontaktinis laikas

Trečiadienis

7.00- 9.00 Nekontaktinis laikas

9.00- 11.00 Specialiosios pratybos

Ketvirtadienis

7.30- 8.00 Nekontaktinis laikas

8.00- 11.30 Logopedinės pratybos

Penktadienis

7.00- 8.00 Nekontaktinis laikas

8.00- 11.30 Logopedinės pratybos

12.15- 15.00 Logopedinės pratybos

15.00- 17.00 Nekontaktinis laikas

 

  Tėveliai, norintys pasikonsultuoti, vaiko kalbos, pažintinių procesų lavinimo ar sutrikimo įveikimo klausimais, gali skambinti nurodytu įstaigos telefonu 8 458 78805. Iš anksto numatysime susitikimo datą ir laiką.  

      Žemiau rasite naudingų nuorodų, patarimų. Tikiuosi, kad pateikta informacija Jums bus naudinga ir perskaitytą medžiagą lengvai pritaikysite kasdieninėje veikloje, žaisdami su savo vaiku namuose.

      Linkiu patirti bendravimo su savo vaiku džiaugsmą, pajausti vaiko meilę Jums, kuomet kartu seksite pasakas, žaisite pirštelių žaidimus ar kitaip lavinsite savo mažylio kalbą…

                             Smulkiosios motorikos lavinimas. Smagios užduotėlės.

 smulkiosios-motorikos-lavinimas-smagios-uzduoteles

Žaismingos pasakėlės artikuliaciniam aparatui lavinti

 zaismingos_pasakeles_artikuliaciniam_aparatui_lavinti

Logopedės rekomendacijos tėveliams

Kalbėkite su savo ikimokyklinuku

Jei atidžiai klausysitės, vaikas kalbės daugiau. Reikia daug kalbėti su ikimokyklinio amžiaus vaiku, nes tai yra vienas iš būdų, padedančių sužinoti naujų žodžių ir gebėti dalyvauti pokalbyje.

Klausykitės savo ikimokyklinuko ir kalbėkite su juo kuo daugiau. Parodykite, kad jums įdomu, ką jis daro ar sako. Kartais vaikui, kai jis nori ką nors papasakoti, reikia paieškoti žodžių, todėl būkite kantrūs.

Kalbėkite su vaiku ir apie tai, ką veikiate. Pakalbėkite apie šalia esančius daiktus, paklauskite vaiko apie tai, kas jį domina – šuniuką, sesutę, žaisliuką ir pan. Galite paprašyti: „Papasakok, ką čia nupiešei.“ Pakalbėkite apie daiktus namuose: „Pažiūrėk, kiek skalbinių prisikaupė. Gal padėsi man išrinkti tamsius drabužius?“ Kalbėkite apie tai, ką matote važiuodami ar eidami namo – parduotuves, medžius, žmones, autobusus.

Skaitykite kartu su savo ikimokyklinuku

Svarbiausias dalykas ugdant vaiko skaitymui reikiamus įgūdžius – kartu su juo skaityti knygas kiekvieną dieną. Kuo daugiau skaitysite, tuo geriau. Vaikui patinka užsiropšti jums ant kelių ir klausytis kaip skaitote mėgstamą knygelę. Jums gali atsibosti nuolat skaityti tą pačią knygą, bet kaip tik to nori vaikas ir jam tikrai to reikia. Kartojant tą patį tekstą, vaikas ugdosi skaitymui reikiamus įgūdžius.

Rimuoti tekstai arba tokie, kuriuose nuolat kartojasi tie patys žodžiai, taip pat padeda pasirengti vaikui skaityti. Leiskite vaikui įterpti žodžius, kuriuos jūs skaitydami praleidžiate, arba tegu kartu sako pasikartojančius žodžius. Greitai ikimokyklinio amžiaus vaikas pradės pats pasakoti ir vaidins, kad skaito jums.

Raskite tokių knygelių su paveikslėliais, kurios, jūsų manymu, vaikui patiks. Gal jam patinka knygelės apie vabzdžius, mašinas, o gal apie šunis? Kalbėkite apie paveikslėlius tol, kol vaikui įdomu. Kai kurie vaikai mėgsta tik tam tikro pobūdžio knygas, kiti – tik knygas apie kokius nors žmones ar gyvūnus.

Knygų skaitymas turėtų būti ypatingas užsiėmimas. Raskite patogią, ramią vietą, kur galėtumėte jaukiai įsitaisyti kartu su vaiku ir skaityti ar kalbėti apie perskaitytą tekstą.

Skaitydami veskite žodžius pirštu. Taip vaikas sužinos, kad tekstą sudaro žodžiai ir kad skaitoma nuo puslapio viršaus į apačią ir iš kairės į dešinę. Pakalbėkite apie skaitomo teksto veiksmą, kokie įvykiai aprašyti. Susiekite perskaitytą tekstą su vaiko patirtimi, pvz.: „Atsimeni, kaip mes buvome prie jūros?“ ir pan.

Rašykite su  savo ikimokyklinuku

Kai piešia ar rašo ankstyvojo amžiaus vaikas, jį reikia stebėti. O ikimokyklinio amžiaus vaikai jau gali daugiau žaisti savarankiškai. Duokite vaikui dėžę ar paskirkite kokią vietą, kur jis galėtų laikyti rašymo ar piešimo priemones – popierių, storus ir plonus flomasterius, kreideles ir pieštukus.

Kai ikimokyklinio amžiaus vaikas ką nors pasakoja, užrašykite jo pasakojimą žodis į žodį. Tada perskaitykite jam. Tai yra nuostabus būdas, padedantis suprasti, kad žodžiai, kuriuos mes sakome, ir žodžiai, kuriuos užrašome, yra tie patys.

Paprašykite vaiko nupiešti paveikslėlių, kurie iliustruoja užrašytą tekstą. Taip kartu sukursite knygą.

Parodykite vaikui, kaip užrašyti jo vardą. Rašykite paprastus sakinukus, pvz., „Aš myliu tave“ ir vaiko vardą. Greitai jis panorės rašyti raštelius jums, draugams, seneliams. Raštelis gali būti tik vaiko piešinys ir jo vardas. Jei vaikas nori rašyti daugiau, tai gerai. Nesisielokite dėl to ar raidės parašytos tiksliai taip, kaip turi būti, ar nepadaryta klaidų. Jei vaikas nori sužinoti, kaip rašomas laiškas ar žodis, parodykite jam. Rašymo, kaip ir skaitymo įgūdžiams atsirasti reikia laiko. Pamatysite, kaip po pirmųjų keverzonių atsiras raidžių formos, o vėliau tikrosios raidės.  

 Parengė Obelių gimnazijos IU ir PU skyriaus logopedė – spec.pedagogė Rasa Kundelienė

 SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKA

 specialioji-pedagogine-pagalba

 Visuomenės sveikatos specialistė , socialinė pedagogė

neringa

Neringa PAJADIENĖ

 Visuomenės sveikatos specialistės Neringos Pajadienės veiklos planas 2022 m.

2022-m-visuomenes-sveikatos-specialistes

Socialinės pedagogės Neringos Pajadienės veiklos planas 2022 m.

2022-m-soc-pedagogo

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKA

vaiku-apziuros-del-asmens-higienos-tvarka-kopija

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ SKYRIUJE IR VAIKO TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO APIE SKYRIUJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKA

vaikui-susirgus-ar-patyrus-trauma-skyriuje-ir-vaiko-tevu-informavimo-tvarka

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKA

pirmosios-pagalbos-organizavimo-mokykloje-tvarka

Obelių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus meninio ugdymo mokytoja 

zana

Žana KALADIENĖ

Ilgalaikiai 2022 metų muzikinės veiklos planai:

muzikinio-ugdymo-planai-2022