Ikimokyklinio ugdymo „Nykštukų“ grupė

Grupės auklėtojos – Violeta Piskarskienė ir Regina Mekuškienė

Auklėtojų padėjėja – Asta Tunaitytė

2020-2021 m.m. vaikų sąrašas:

Ikimokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupė

Grupės auklėtojos – Kristina Jasinevičienė ir Ina Kondratienė

Auklėtojų padėjėjos – Irutė Šeikuvienė ir Janina Namajuškienė

2020-2021 m.m. vaikų sąrašas: