Ikimokyklinio ugdymo „Nykštukų“ grupė

z_045_nykstukai_15

Grupės auklėtojos – Violeta Piskarskienė ir Regina Mekuškienė

Auklėtojų padėjėja – Zita Kralikienė

2018-2019 m.m. vaikų sąrašas

nykstuku-grupes-vaiku-sarasas

Ikimokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupė

z_082_boruzel_13

Grupės auklėtojos – Kristina Jasinevičienė ir Ina Kondratienė

Auklėtojų padėjėjos – Irutė Šeikuvienė ir Janina Namajuškienė

2018-2019 m.m. vaikų sąrašas:

boruzeliu-grupes-vaiku-sarasas