Priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupė

Grupės auklėtojos – Jolanta Kulienė, Ina Kondratienė

Auklėtojų padėjėja – Sigita Kondratienė

Mokytojo padėjėja – Valentina Strodienė

Vaikų sąrašas:

drugeliai-2020