Priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupė

Grupės auklėtojos – Jolanta Kulienė, Ina Kondratienė

Auklėtojų padėjėja – Sigita Kondratienė

Vaikų sąrašas:

drugeliai-2020

          

 

S P R E N D I M AS
DĖL 2017–2018 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO

ts-del-pu-organizavimo-modeliu-2017-18