Priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupė

Mokytojos – Jolanta Kulienė, Ina Kondratienė, Jolanta Garunkštienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja – Sigita Kondratienė 

Mokytojo padėjėja Valentina Strodienė

2022m. grupėje – 12 vaikų