Priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupė

z_054_drugel_14

Grupės auklėtojos – Jolanta Kulienė, Ina Kondratienė

Auklėtojos padėjėjos – Sigita Kondratienė ir Eugenija Žeižienė

                                                                         2019-2020 m.m. vaikų sąrašas:

pu-grupe-drugeliai

 

S P R E N D I M AS
DĖL 2017–2018 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO

ts-del-pu-organizavimo-modeliu-2017-18