Priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupė  Mokytojos – Jolanta Kulienė, Ina Kondratienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja – Sigita Kondratienė 

Mokytojo padėjėja Janina Namajuškienė