Tikslas – ugdyti(s) tautinio tapatumo jausmą, pilietiškumą, vertybines nuostatas.

Uždaviniai:

1. Žaisdami, tyrinėdami aptars, kas yra Lietuvos valstybė, valstybės simboliai (vėliava, herbas, himnas).

2. STEAM ugdymas(is), plėtoti(s) norą pažinti, stebėti supančią aplinką.

3. Skatinti jaunąją kartą domėtis lietuvių liaudies žaidimais, rateliais, kultūra.

4. Lavinti(s) saviraišką, meninius gebėjimus, kūrybiškumą, estetinį suvokimą.

5. Puoselėti bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų.

Projektą organizuoja –   Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ 

Projekto dalyviai –  Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigos.

Projekto vykdymo laikotarpis –  2023 m. vasario 6-17 d.

Džiugu, kad tarptautiniame bendradarbiavimo projekte „LIETUVĖLE, TU MANA – TU GRAŽI GIMTINĖ“ dalyvauja dvi Obelių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio skyriaus grupės: ikimokyklinukai – 2-3 m. „Nykštukų“ grupės vaikučiai (grupės mokytoja Violeta Piskarskienė) , bei priešmokyklinukai – 6m. „Drugelių“ grupės vaikai (mokytojos Jolanta Kulienė, Ina Kondratienė)

Projekto veiklų akimirkos nuotraukų koliažuose: