sveika_mokykla_logotipas_rgb

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas –

stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS

 SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

 „SVEIKATOS TAKU“

2022–2026 M.

Programa siekiama formuoti ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų bei bendruomenės pastangomis kurti integruotą, visaapimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. Atsisiųsti programą:

sveikata-stiprinanti-programa