OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS

Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Kundelienė Rasa Logopedė, specialioji pedagogė
2. Pajadienė Neringa Socialinė pedagogė
3. Strodienė Valentina Mokytojo padėjėja