OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS

Nr. Pavardė, vardas Pareigos Kontaktai
1. Kundelienė Rasa Logopedė, specialioji pedagogė rasa.kundeliene@ogimnazija.lt
2. Pajadienė Neringa Socialinė pedagogė neringa.pajadiene@ogimnazija.lt
3. Jolanta Nemeikšienė Mokytojo padėjėja jolanta.nemeiksiene@ogimnazija.lt
4. Janina Namajuškienė Mokytojo padėjėja janina.namajuskiene@ogimnazija.lt