OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS

Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Kundelienė Rasa Logopedė, specialioji pedagogė
2. Pajadienė Neringa Socialinė pedagogė
3. Rima Jankauskienė Mokytojo padėjėja
4. Janina Namajuškienė Mokytojo padėjėja