Respublikinis priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 1-4 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, virtualus kalbos ugdymo projektas „Seku gražiausią pasaką”

Projekto organizatoriai: Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“.

Projekto tikslas – ugdyti vaikų sakytinės kalbos ir kūrybiškumo kompetencijas, atliekant pasirinktų perskaitytų/išklausytų pasakų analizę.

Projekto uždaviniai – plėtoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų glaudų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja darbo patirtimi, ugdant specialiųjų poreikių vaikų komunikavimo kompetenciją; ugdyti taisyklingą kalbėjimą, plėtoti žodyną ir rišliąją kalbą; lavinti pažintinius procesus; atskleisti vaikų meninius gebėjimus, panaudojant įvairias dailės technikas, piešiant pasirinktos perskaitytos/klausytos gražiausios pasakos piešinį.

Projekto trukmė – nuo 2023 m. sausio 27 d. iki 2023 m. kovo 24 d.

Projekto dalyviai – Obelių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus “Drugelių” grupės vaikai (mokytoja Jolanta Kulienė, logopedė, specialioji pedagogė Rasa Kundelienė)

Projektas „Seku gražiausią pasaką“ unikalus tuo, kad jame dalyvauja vaikai turintys kalbos problemų. Čia dėmesys skiriamas būtent jų kalbos problemoms spręsti. Žaidžiant, vaidinant skatinti atsipalaiduoti, kalbėti, komunikuoti. Vaikai išklausė skaitomas pasakas, rinkosi labiausiai patikusią, logopedė Rasa Kundelienė pasiūlė metodinę priemonę, su kuria galima kurti mini teatrą, naudojant  popierinius pasakų personažus. Vaikai noriai dalyvavo veikloje : kalbėjo, vaidino, išmoko ir tuo labai didžiavosi ir džiaugėsi. Projekto viešinimui kartu su logopede atrinkome šiuos darbus:

Klara  6m. Lietuvių pasaka „Bailus kiškis“;

Vakarė 7m. Lietuvių pasaka „Bailus kiškis“;

Aiva 6m. Lietuvių pasaka „Bailus kiškis“;

Klara 6m. Lietuvių pasaka „Vištytės pyragas“.

Grupės mokytoja J.Kulienė

Skyriaus priešmokyklinukų kūrybiniai darbeliai:

 Veiklų akimirkos:

projektines-veiklos