OBELIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

2018-2019 m.m.

 

Nr. PAVARDĖ VARDAS                      PAREIGOS
1 Garunkštienė Jolanta

 

Direktorė
2 Kundelienė Rasa

 

Logopedė
3 Jasinevičienė Kristina

 

IU mokytoja
4 Kulienė Jolanta

 

PU mokytoja
5 Kondratienė Ina

 

IU mokytoja
6 Piskarskienė Violeta

 

IU mokytoja
7 Mekuškienė Regina

 

IU mokytoja
8 Kaladienė Žana

 

Meninio ugdymo mokytoja
9 Zibolienė Virginija

 

Sekretorė

 

10 Stašys Algis

 

Ūkvedys

 

11 Kralikienė Zita

 

Auklėtojos padėjėja

 

12 Puluikienė Violeta

 

Virėja, skalbėja
13 Kondratienė Sigita

 

Auklėtojos padėjėja

 

14 Garunkštis Rolandas

 

Sargas, kiemsargis
15 Namajuškienė Janina

 

Auklėtojos padėjėja
16 Žeižienė Jevgenija

 

Sargas, auklėtojos padėjėja
17 Buliukas Petras Darbininkas

 

18 Šeikuvienė Irutė Auklėtojos padėjėja, valytoja, virtuvės darbininkė

 

19 Astrauskas Leonidas Katilinės operatorius