• OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS
Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Kulienė Jolanta Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Kondratienė Ina Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Jasinevičienė Kristina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Piskarskienė Violeta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Garunkštienė Jolanta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Lukošiūnienė Džiuginta Meninio ugdymo mokytoja
7. Kaladienė Žana Meninio ugdymo mokytoja
8. Kundelienė Daiva NŠS mokytoja
9. Vilija Guzaitė-Kundelė Meninio ugdymo mokytoja