OBELIŲ GIMNAZIJOS IU IR PU SKYRIUS

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Nr. PAVARDĖ VARDAS                      PAREIGYBĖ
1 Garunkštienė Jolanta

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vedėja ugdymui

2 Savickaja Dovilė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vedėja ugdymui
3 Stašys Algis

 

Ūkvedys, katilinės operatorius
4 Zibolytė Laura

 

Raštvedė
5 Kundelienė Rasa

 

Logopedė, specialioji pedagogė

 

6 Kulienė Jolanta

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
7 Jasinevičienė Kristina

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8 Kondratienė Ina

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9 Piskarskienė Violeta

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10 Kaladienė Žana

 

Meninio ugdymo mokytoja
11 Neringa Pajadienė Socialinė pedagogė

 

12 Milda Mažeikienė Maitinimo paslaugų ir higienos praktikos organizatorius, valytoja
13 Romualdas Paukštis Kompiuterių technikas

 

14 Šeikuvienė Irutė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

 

15 Tunaitytė Asta

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
16 Kondratienė Sigita

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
17 Namajuškienė Janina

 

Mokytojo padėjėja, valytoja,

pagalbinė virtuvės darbininkė

18 Strodienė Valentina

 

Mokytojo padėjėja, valytoja
19 Černauskienė Violeta

 

Virėja, skalbėja
20 Garunkštis Rolandas

 

Aplinkos priežiūros darbininkas
21 Buliukas Petras Darbininkas