OBELIŲ GIMNAZIJOS IU IR PU SKYRIUS

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

2020 m.

Nr. PAVARDĖ VARDAS                      PAREIGYBĖ
1 Ragelienė Neringa

 

Direktorė
2 Garunkštienė Jolanta

 

Skyriaus vedėja
3 Stašys Algis

 

Ūkvedys, katilinės operatorius
4 Zibolytė Laura

 

Raštvedė
5 Kundelienė Rasa

 

Logopedė, specialioji pedagogė

 

6 Kulienė Jolanta

 

PU pedagogė
7 Jasinevičienė Kristina

 

IU mokytoja
8 Kondratienė Ina

 

IU mokytoja
9 Piskarskienė Violeta

 

IU mokytojas
10 Mekuškienė Regina

 

IU mokytoja
11 Kaladienė Žana

 

Meninio ugdymo mokytoja
12 Šeikuvienė Irutė Auklėtojo padėjėja

 

13 Tunaitytė Asta

 

Auklėtojo padėjėja
14 Kondratienė Sigita

 

Auklėtojo padėjėja
15 Namajuškienė Janina

 

Mokytojo padėjėja, valytoja,

pagalbinė virtuvės darbininkė

16 Strodienė Valentina

 

Mokytojo padėjėja, valytoja
17 Černauskienė Violeta

 

Virėja, skalbėja
18 Garunkštis Rolandas

 

Kiemsargis, darbininkas
19 Buliukas Petras

Darbininkas