• OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS
Nr. Pavardė, vardas Pareigos Kontaktai
1. Kulienė Jolanta Priešmokyklinio ugdymo mokytoja jolanta.kuliene@ogimnazija.lt
2. Kondratienė Ina Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja ina.kondratiene@ogimnazija.lt
3. Jasinevičienė Kristina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja kristina.jasinevičiene@ogimnazija.lt
4. Piskarskienė Violeta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja violeta.piskarskiene@ogimnazija.lt
5. Garunkštienė Jolanta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja jolanta.garunkstiene@ogimnazija.lt
6. Lukošiūnienė Džiuginta Meninio ugdymo mokytoja dziuginta.lukosiuniene@ogimnazija.lt
7. Kaladienė Žana Meninio ugdymo mokytoja zana.kaladiene@ogimnazija.lt
8. Kundelienė Daiva NŠS mokytoja daiva.kundeliene@ogimnazija.lt
9. Vilija Guzaitė-Kundelė Meninio ugdymo mokytoja vilija.guzaiye-kundele@ogimnazija.lt