OBELIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

2019-2020 m.m.

 

Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1 Garunkštienė Jolanta Direktorius
2 Jasinevičienė Kristina IU mokytojas
3 Kulienė Jolanta PU mokytojas
4 Mekuškienė Regina IU mokytojas
5 Piskarskienė Violeta IU mokytojas
6 Kondratienė  Ina IU mokytojas
7 Kaladienė  Žana Meninio ugdymo mokytojas
8 Kundelienė Rasa         Logopedas
9 Stašys Algis Ūkvedys
10 Černauskienė Violeta Virėjas, skalbėjas
11 Kralikienė  Zita Auklėtojo padėjėjas
12 Kondratienė Sigita Auklėtojo padėjėjas
13 Šeikuvienė Irutė Auklėtojo padėjėjas
14 Namajuškienė Janina Auklėtojo padėjėjas, valytojas, virtuvės pag.drb
15 Tunaitytė Asta Sekretorius, valytojas
16 Buliukas Petras Darbininkas
17 Garunkštis Rolandas Kiemsargis, darbininkas
18 Žeižienė Jevgenija Naktinis sargas
19 Astrauskas Leonidas Katilinės operatorius