Dėl 2% paramos Obelių lopšeliui – darželiui 

parama-2

Švietimo ir mokslo ministerija

https://www.smm.lt/

http://www.ikimokyklinis.lt/