Dėl 2% paramos Obelių lopšeliui – darželiui parama-2

Švietimo ir mokslo ministerija

https://www.smm.lt/

http://www.ikimokyklinis.lt/