IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ RESPUBLIKINIS KŪRYBINIS PROJEKTAS „TRANSPORTAS IR FIGŪROS“

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:

Tikslas – įtvirtinti geometrinių figūrų pavadinimus per kūrybą.

Uždaviniai:

1.pakartoti geometrinių figūrų pavadinimus ir atpažinti bei įvardinti skritulį, trikampį, keturkampį (kvadratą, stačiakampį);

2. plėsti pažinimo kompetenciją: supažindinti su transporto priemonių įvairove, jų nauda/paskirtimi žmogui;

3. tobulinti ikimokyklinio amžiaus vaikų tyrinėjimo, skaičiavimo ir matavimo, iniciatyvumo, atkaklumo ugdymosi sričių pasiekimų gebėjimus;

4. lavinti vaikų vaizduotę;

5.  atskleisti vaikų individualius kūrybinius gebėjimus;    

6. kurti savo žinojimą, panaudojant STEAM elementus kūrybinėse veiklose.

Projekto dalyviai – ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai (4 – 5 metų vaikai) ir jų mokytojai.

Projekto trukmė – kovo 6-10 d.

Projektą organizuoja bei koordinuoja Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio–darželio logopedė, specialioji pedagogė metodininkė Gilija Gajauskienė. Projekto partneris –  Kelmės švietimo pagalbos tarnyba.

Kaip nurodoma ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše (2013), ugdydami vaiką, siekiame, kad jis augtų ne tik bendraujantis, smalsus, sveikas, bet ir kuriantis. Vaikui ugdantis kūrybiškumo srityje, tobulėja jo gebėjimas ne tik įžvelgti problemas, bet ir gebėjimas įsivaizduoti, fantazuoti, ieškoti netikėtų bei originalių idėjų.

Geometrinių figūrų pažinimas svarbus ikimokyklinukų aplinkos bei daiktų savybių – formų – pažinimui. Ikimokykliniame amžiuje gebėti pažinti, įvardinti, įsiminti geometrinių figūrų pavadinimus galima ir per kūrybinę veiklą.

Projekto dalyviai įstaigoje – ikimokyklinio ugdymo “Boružiukų” grupės vaikai (3-5m.), mokytoja Kristina Jasinevičienė ir logopedė, specialioji pedagogė Rasa Kundelienė.

Kovo mėn. 6-10 dienomis grupėje, logopedės kabinete, sensoriniame kambaryje, bei kitose darželio erdvėse grupės mokytoja Kristina ir logopedė, specialioji pedagogė Rasa organizavo įvairias projektines veiklas, kurių metu ikimokyklinukai kartojo geometrinių figūrų ir transporto priemonių pavadinimus, atliko projekto organizatorių pasiūlytas papildomas užduotis. Darbas vyko tiek su visa vaikų grupe, tiek nedidelėmis grupelėmis (komandomis), tiek individualiai logopedinių pratybų metu.

Vaikams organizuotos ir kūrybinės dirbtuvės. Jose, panaudodami įvairias geometrines figūras, vaikai kūrė transporto priemones. Netradicinė veikla – “valgomos” transporto priemonės kūrimas (geometrinės figūros iš vaflių lakštų). 

Atlikdami įvairias projekto užduotis, ikimokyklinukai ne tik įtvirtino geometrinių figūrų ir transporto priemonių pavadinimus. Jie gerino skaičiavimo įgūdžius, lavino sakytinę ir rašytinę kalbą, dėmesį, orientavimąsi popieriaus lape, atliko tyrinėjimo užduotį “Kas slepiasi po geometrinėmis figūromis”, susikūrė figūrų kubą ir žaidė žaidimą, atlikdami nurodytus judesius. Susipažinę su įvairiai judančiomis transporto priemonėmis jas skirstė, rūšiavo į važiuojančias, skraidančias, plaukiančias… Visų veiklų metu vaikus lydėjo tik teigiamos emocijos, noras veikti, patirti, pasidžiaugti savo sėkme!

Akimirkos iš projektinių veiklų:  

20230310_193037

 

20230310_193416

 

20230310_193507

20230310_193606

20230310_194354

20230310_194742

20230310_195946

20230310_200424

20230310_201125

20230310_201537