VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

OBELIŲ GIMNAZIJOS IU IR PU SKYRIAUS Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė – J. Garunkštienė

Sekretorė – A. Tunaitytė

Nariai: R. Kundelienė, R. Mekuškienė, K. Jasinevičienė, J.Kulienė

Vaiko gerovės komisijos darbo planas

……………

MOKYTOJŲ TARYBA

OBELIŲ GIMNAZIJOS IU IR PU SKYRIAUS mokytojų tarybos sudėtis:

Pirmininkė J. Garunkštienė

Sekretorė – R. Kundelienė

Nariai: J.Kulienė, K. Jasinevičienė, I. Kondratienė, V.Piskarskienė, R.Mekuškienė, Ž.Kaladienė

 Mokytojų tarybos darbo planas

………………..

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės  sudėtis:

Pirmininkė J. Kulienė

Sekretorė – K. Jasinevičienė

Nariai: I. Kondratienė, V. Piskarskienė, R. Mekuškienė

 Mokytojų metodinės grupės  darbo planas

……………………….