VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Obelių lopšelio – darželio Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė – J. Garunkštienė

Sekretorė – A.Tunaitytė

Nariai: R. Kundelienė, R. Mekuškienė, K. Jasinevičienė, J.Kulienė

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

vgk-reglamentas-2014

Vaiko gerovės komisijos darbo planas

2020-vgk-planas

LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBA

Obelių lopšelio – darželio tarybos sudėtis:

Pirmininkė – V.Piskarskienė

Sekretorė – Ž.Kaladienė

Nariai: L. Jermalajeva, N. Rybakovė, A. Tunaitytė, A. Stašys

Obelių lopšelio – darželio tarybos nuostatai

darzelio-tarybos-nuostatai

Obelių lopšelio – darželio tarybos darbo planas

2020-mokyklos-tarybos-planas

MOKYTOJŲ TARYBA

Obelių lopšelio – darželio mokytojų tarybos sudėtis:

Pirmininkė J. Garunkštienė

Sekretorė – R. Kundelienė

Nariai: J.Kulienė, K. Jasinevičienė, I. Kondratienė, V.Piskarskienė, R.Mekuškienė, Ž.Kaladienė

Obelių lopšelio – darželio mokytojų tarybos nuostatai

mokytoju-tarybos-nuostatai

Obelių lopšelio – darželio mokytojų tarybos darbo planas

2020-mokytoju-tarybos-planas

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Obelių lopšelio – darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės  sudėtis:

Pirmininkė J. Kulienė

Sekretorė – K. Jasinevičienė

Nariai: I. Kondratienė, V. Piskarskienė, R. Mekuškienė

Obelių lopšelio – darželio mokytojų metodinės grupės  nuostatai

metodines-grupes-nuostatai

Obelių lopšelio – darželio mokytojų metodinės grupės  darbo planas

2020-metodines-grupes-planas