IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės  sudėtis:

Pirmininkė J. Kulienė

Nariai: I. Kondratienė, V. Piskarskienė, J. Garunkštienė, K. Jasinevičienė

 Mokytojų metodinės grupės  darbo planas 2023m.

metodines-grupes-veiklos-planas-2023m