IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės  sudėtis:

Pirmininkė J. Kulienė

Sekretorė – K. Jasinevičienė

Nariai: I. Kondratienė, V. Piskarskienė, J. Garunkštienė

 Mokytojų metodinės grupės  darbo planas 2022m.

metodines-grupes-planas-2022m