LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS

xiii-198

DĖL ROKIŠKIO RAJONO OBELIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

darbo-uzmokestis

DĖL ROKIŠKIO RAJONO OBELIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2020-pareigybes