DĖL ROKIŠKIO RAJONO OBELIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO