Neišsipildė Naujųjų linkėjimai ir viltys, kad pandemija pasitrauks, kad mes būsime laisvi ir darbingi… Yra kaip yra – dirbame ne visu pajėgumu, tačiau šiems metams vis viena planuojame įvairias veiklas. Metų naujovė- STEAM veiklos darželyje. Trumpai – tai yra integralus ugdymas, kur dėmesys kreipiamas į gamtos mokslus, inžineriją, technologijas, matematiką.

Sausio mėnesį „Drugelių“ grupės vaikai bandymų ir tyrinėjimų būdu  sužinojo, kad vanduo sušąla, kai lauke temperatūra nukrinta žemiau nulio,  šaldamas jis plečiasi ir suskaldo stiklą, geležį, net „radiatorius“. Dar buvo įdomu tai, kad sukietėti gali ne tik vanduo lauke, bet ir druskos „sausainiai“ grupėje! Norint, kad vaikams įsimintų svarbūs dalykai, veiklą organizuoju nuotaikingą ir smagią. Pažvelkite į nuotraukas: vaikai šypsosi, jie patenkinti, džiugiai nusiteikę… Ko mums pedagogams daugiau bereikia? Tik sveikatos ir išlaisvėjimo. 

                                                                            „Drugelių“ grupės auklėtoja Jolanta Kulienė

Įstaigos logopedė – spec.pedagogė Rasa Kundelienė, dalijasi Nacionalinės švietimo agentūros parengtu skaitmeninių priemonių sąrašu, skirtu darbui nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Šiame dokumente daug naudingų nuorodų, kuriomis gali pasinaudoti tiek vaikučių tėveliai, tiek mokytojai ar spec.pagalbos specialistai ( žaidimai, programėlės, filmukai, dainelės, naudingi internetiniai puslapiai ir kt.)

skaitmenines-priemones_spec-ugdymosi-poreikiu-mokiniams_sarasas 

Sausio 13 – ąją ir mūsų įstaigos nedidelė bendruomenė prisijungė prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. 30 – sias Laisvės gynėjų dienos metines paminėjome 8 val. languose uždegdami vienybės ir atminimo žvakutes, bei pagerbdami tuos, kurie 1991 m. sausio 13-ąją drąsiai kovojo už Lietuvos laisvę. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse vyko ugdomosios veiklos,kurių metu mažuosius ugdytinius supažindinome su neramiais praeities įvykiais. Džiaugiamės ir dėkojame tiems Lietuvos žmonėms, kurių dėka šiandien gyvename laisvoje ir nepriklausomoje šalyje!

PADĖKA UŽ DALYVAVIMĄ:

padeka_01-13d

NUOTRAUKOS:

“Kūryba mus išlaisvina“ – tai ne šiaip skambi frazė, išbandykite – tai tiesa. Kurdamas (tapydamas, dainuodamas, vaidindamas, dekoruodamas…) užsimiršti, pasineri į minčių platybes, kuriose nėra pandemijos, begalės suvaržymų, neigiamų emocijų.
Vaikai, kurdami, spinduliuoja džiaugsmą, trykšta energija, eina vedami begalinio smalsumo, noro tyrinėti ir atrasti. Na, o jų emocijas atspindi sukurti darbai.
„Drugelių“ grupės priešmokyklinukai dalyvauja respublikiniuose kūrybiniuose projektuose:
2020m. gruodžio mėn. dalyvavome projekte – „Padovanok draugui šypseną“, o 2020/2021m.m. dalyvaujame ilgalaikiame projekte- „Gamta įkvepia… Pavasaris. Vasara. Ruduo. Žiema“ (organizatorius – Anykščių vaikų l/d „Spindulėlis“).  Šis projektas – tai sąlytis su gamta, nes darbai, kūrybiniai sumanymai siejasi su gamtine medžiaga, jos ištekliais. Jei norite pasižiūrėti visas projekto nuotraukas, jos viešinamos tinklapyje – https://www.spindulelis.anyksciai.lm.lt/

Būkime sveiki, laikykimės taisyklių, turėkime vilties, kad visos negandos greitai pasitrauks.

Pagarbiai „Drugelių“ grupės auklėtoja Jolanta Kulienė

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centras (NVSC) atsako į dažniausiai epidemiologinę diagnostiką atliekantiems specialistams dėl vaikų izoliacijos užduodamus klausimus.

Vaikas dėl turėto rizikingo kontakto buvo izoliuotas nuo gruodžio 18 d. Gruodžio 23 d. vaikui patvirtinta COVID-19. Kada vaikas bus laikomas pasveikusiu?

Dėl to, kiek užsikrėtęs vaikas turi būti izoliuotas, taip pat, kada bus laikomas pasveikusiu, sprendžia gydantis gydytojas, o ne NVSC specialistai. Įprastai, jei žmogus serga lengva arbe besimptome forma, jis pasveikusiu bus laikomas po 10 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios arba, jei atvejis besimptomis – po 10 nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus PGR metodu buvo aptiktas koronavirusas, paėmimo dienos.

Tačiau kiekvienas atvejis individualus, dėl kurio ir sprendžia gydantis gydytojas, o ne NVSC specialistai.

Tai kada dėl izoliacijos sprendžia NVSC?

NVSC specialistai dėl izoliacijos sprendžia tais atvejais, kai reikia izoliuoti ne užsikrėtusius, bet sąlytį turėjusius asmenis. Pavyzdžiui, užsikrėtusio vaiko šeimos narius, bendraklasius, kurie turėjo rizikingą kontaktą.

O šeimos gydytojas gali izoliuoti tais atvejais, kai izoliuojamas sąlytį turėjęs šeimos narys?

Žmonėms, kurie turėjo sąlytį su koronaviruso infekcija sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios gydymo įstaigos, kaip ir užsikrėtęs šeimos narys, izoliaciją paskiria ir nedarbingumo pažymėjimą išduoda šeimos gydytojas ne ilgesniam nei 14-likos dienų laikotarpiui nuo paskutinės turėto sąlyčio su COVID 19 liga sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu dienos.

Kas turi izoliuotis tokiu atveju, jei vaikui gruodžio 23 d. patvirtinta COVID-19 liga?

Izoliuotis 14-lika dienų privalo visi, kurie turėjo didelės rizikos sąlytį, t. y. bendravote ilgiau kaip 15 min. mažesniu nei 2 m atstumu, turėjote tiesioginį sąlytį su jo kūno skysčiais, turėjote tiesioginį fizinį sąlytį (pvz., rankos spaudimą). Dienos, kada asmuo yra pavojingas (t. y. platina virusą) ir kuriomis sąlytis gali būti laikomas didelės rizikos, skaičiuojamos taip:

  • Jeigu asmuo turi simptomus – 72 val. iki simptomų atsiradimo pradžios ir 10 dienų po simptomų atsiradimo pradžios.
  • Jeigu neturi simptomų – 72 val. iki tepinėlio, kuris buvo teigiamas, paėmimo ir 10 dienų po tepinėlio paėmimo.

Tai, jeigu vaikui simptomai pasireiškė gruodžio 21 d., nuo kada turiu izoliuotis?

Izoliacija bus skaičiuojama nuo gruodžio 21 d. iki sausio 3 d. imtinai.

O kaip tokiu atveju, jei vaikui simptomai pasireiškė gruodžio 21 d., tačiau vaikas yra 6-erių metų ir negali pats savimi pasirūpinti?

Tokiu atveju vienas iš tėvų turi prižiūrėti užsikrėtusį vaiką. Tai reiškia, kad vienas iš tėvų gyvena kartu vienoje patalpoje su užsikrėtusiuoju, tad tėtis, mama arba globėjas visą laiką turi sąlytį su užsikrėtusiu vaiku.

Dėl šios priežasties 14-likos dienų izoliacija vienam iš tėvų, kuris nuolat būna su vaiku, pradedama skaičiuoti nuo dienos, kai vertinama, jog baigiasi užkrečiamasis vaiko periodas. Paskutiniu kontaktu laikoma 10-ta ligos diena, kuri, vertinama, teoriškai yra paskutinė užkrečiamojo periodo diena.

Dėl to tokiu atveju vienam iš tėvų izoliacija bus skaičiuojama pagal formulę 10+13, t. y. nuo gruodžio 21 d. iki sausio 12 d. imtinai.

Tai reiškia, kad skirtingi izoliacijos terminai taikomi vienam iš tėvų, kuris prižiūrės savimi negalintį pasirūpinti vaiką, o kitam – kitoks izoliacijos terminas?

Taip. Kadangi vienas iš tėvų bus nuolatiniame kontakte su užsikrėtusiu vaiku, jam galios sąlyga, kad jis izoliuojasi su vaiku iki 10 jo ligos dienos ir dar 13 dienų po to.

Kitas tėvas turi izoliuotis atskirai, tad jam izoliacija bus skaičiuojama nuo paskutinės sąlyčio dienos, t. y. dažniausiai dienos, kada sužinomas testo rezultatas.

Tai reiškia, kad tik vienam iš tėvų turėtų būti taikomas ilgesnis izoliacijos terminas, ne abiem?

Taip, vienas iš tėvų turi prižiūrėti užsikrėtusį vaiką, kitas – privalo izoliuotis atskirai ir jam taikomas 14-likos dienų nuo paskutinio kontakto izoliacijos terminas.

Kaip izoliuojama tokiu atveju, jei vienišas užsikrėtęs tėvas, mama ar globėjas turi prižiūrėti nesergantį vaiką, o kitų asmenų, galinčių pasirūpinti vaiku, nėra?

Tokiu atveju vaikui, kuris gyvena su užsikrėtusiu asmeniu, izoliacija bus skaičiuojama pagal formulę 10+13, t. y. vaikas izoliuojasi iki 10 sergančio tėvo, mamos ar globėjo ligos dienos ir dar 13 dienų po to.

Ar izoliacijos forma 10+13 gali būti taikoma tuo atveju, jei serga vienas iš tėvų, o kitas yra sveikas ir gali pasirūpinti vaikais?

Negali. Tokiu atveju, jei yra sveikų asmenų, kurie gali prižiūrėti vaikus, taip ir turėtų būti daroma.

O kaip tokiu atveju, jei namuose vienas vaikas susirgo gruodžio 18 d., jam infekcija patvirtinta gruodžio 21 d., visi kiti šeimos nariai buvo izoliacijoje, tačiau gruodžio 23 d. susirgo ir antrasis vaikas?

Žmogus turi izoliuotis po kiekvieno rizikingo kontakto su užsikrėtusiuoju koronavirusine infekcija. Tad tokiu atveju, šeimos nariams, kurie turėjo rizikingą kontaktą su antruoju užsikrėtusiu vaiku, bus perskaičiuojamas izoliacijos laikas, t. y. bus vertinama, kada buvo paskutinė sąlyčio diena ir įskaitant ją bus perskaičiuojamas 14-likos dienų laikotarpis.

Tai reiškia, kad, jei tėvai bus turėję kontaktą su vaiku gruodžio 23 d., kuomet pasireiškė simptomai, jiems izoliacija bus perskaičiuota iki sausio 5 d. imtinai, nepaisant, kad dėl sąlyčio su pirmuoju vaiku izoliacija turėjo baigtis anksčiau.

Išimtis numatyta tik tiems, kurie patys yra persirgę COVID-19 – tris mėnesius nuo susirgimo jiems izoliuotis nereikia, net ir turėjus didelės rizikos sąlytį.

Ar gali didelės rizikos sąlytį turėjusieji susitrumpinti izoliaciją?

Galimybė sutrumpinti izoliacijos laiką numatyta tik tam tikroms asmenų grupėms, t. y. medikai, pareigūnai, aukščiausi valstybės pareigūnai (daugiau ČIA). Visiems kitiems galioja 14 d. izoliacijos laikotarpis, tad susitrumpinti izoliacijos laiko galimybės nėra.

Ar galima keisti izoliacijos vietą?

Taip, galima. Izoliuotas asmuo turi kreiptis į NVSC ir gauti leidimą nuvykti į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių ją turi pakeisti (leidimas išduodamas tik nuvykimui į izoliacijos vietą). Tą būtina padaryti NVSC interneto svetainėje. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija

Tėvelių dėmesiui!

Nuo trečiadienio – gruodžio 16d. –  įsigaliojus dar griežtesniems karantino reikalavimams, darželį galės lankyti tie vaikučiai, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir kai nėra galimybės jų priežiūros užtikrinti namuose. Tėveliai, norintys vesti vaikučius, užpildo ir pasirašo prašymus (forma pridedama žemiau), kuriais nurodo priežastis lankyti ugdymo įstaigą karantino metu. Prašymus iki gruodžio 15d. 12 val. reikia atnešti ar atsiųsti skenuotus darželio vedėjai J.Garunkštienei.

Likite saugūs ir sveiki!

prasymas-karantino-laikotarpiui

Kiekvienais metais mūsų įstaiga dalyvauja Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos inicijuojamoje pilietinėje iniciatyvoje, kurios metu su vaikais paminime šią – Tarptautinę Tolerancijos dieną. Kasmet būna pasiūlomas vis kitoks Tolerancijos simbolis. Šiais metais – Tolerancijos dėlionė. Nelengva vaikučiams paaiškinti žodžio “tolerancija” reikšmę, bet mes paprastai, vaikiškai pasikalbame apie tai, kad nėra pasaulyje vienodų žmonių, mes visi taip pat esame skirtingi, tad turime priimti žmones tokius, kokie jie yra – nesijuokti iš kitokios išvaizdos, kitaip kalbančio žmogaus, ištiesti jam pagalbos ranką, draugauti, nepamiršti atsiprašyti, jei netyčia įskaudinai…

Visą savaitę priešmokyklinio ugdymo “Drugelių” grupės vaikai rinko ir dėjo į dėžutes  mandagius, malonius žodžius, kuriuos sakė savo draugams, grupės suaugusiems. Savaitės pabaigoje, padedant mokytojai Jolantai Kulienei, vaikai  išrinko pačius populiariausius žodžius, kuriuos girdėti jiems buvo maloniausia. Vaikučiai užrašė, papuošė tuos žodelius ir štai rezultatas – gražių žodžių dėlionė… Aptarę savaitės veiklą priešmokyklinukai padarė išvadą- visada smagiau būti tokiu koks esi ir priimti šalia esančius tokius, kokie jie yra! 

Ikimokyklinio ugdymo “Boružėlių” grupės vaikučiai kartu su savo mokytojomis Ina Kondratiene ir Kristina Jasinevičiene, iš anksto ruošėsi dalyvavimui pilietinėje iniciatyvoje. Rudenį, parke prie gimnazijos, prisirinko klevo lapų, juos išdžiovino, vėliau spalvino guašu, puošė. Minėdami Tolerancijos dieną vaikai apžiūrėjo nudažytus lapus – ogi jie visi skirtingi, nepakartojami, kiekvienas savaip gražus… Tai buvo įžanga pokalbiui ir apie žmonių skirtumus, pagarbą šalia esančiam, mandagumą, draugiškumą… Ikimokyklinukų dėlionė – iš numargintų klevo lapų sudėliota raidelė T (kaip vaikai vadina – Tėčio raidė) Šį kartą – tai pirmoji žodžio Tolerancija raidė!

Būkime pakantūs ir tolerantiški vieni kitiems!

Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Jasinevičienė

"Drugelių" grupės Tolerancijos dėlionė

“Drugelių” grupės Tolerancijos dėlionė

"Boružėlių" grupės Tolerancijos dėlionė

“Boružėlių” grupės Tolerancijos dėlionė