Visoje šalyje paskelbus karantiną, mokesčiai už darželio lankymą vasario mėn., iki kovo mėn. 25 dienos priimami sekretorės kabinete. Ten darbo dienomis nuo 8 iki 12 val. Jūsų lauks budintis darbuotojas. 

Koronaviruso karštoji linija – 1808‼

👉 Šiandien Savivaldybėje sušauktas Rokiškio rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdis dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, gavus pranešimų iš asmenų, grįžtančių iš rizikos šalių. Posėdžio metu nutarta:

▶️ Aktyvuoti operacijų centrą, kuris vykdys grįžusių iš rizikos šalių ir izoliuotų asmenų kontrolę.

▶️ Paskirti operacijų centro vadovu – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėją Vitalį Giedriką.

▶️Išanalizuota situacija dėl gautų pranešimų apie iš rizikos šalių grįžtančius asmenis ir numatyti jų saviizoliacijos prievolės vykdymo žingsniai.

▶️ J. Tumo-Vaižganto gimnazijos bendrabutyje numatytos patalpos asmenims, kurie neturi galimybių izoliuotis savarankiškai.

▶️ Numatyta galimybė tiekti izoliuotiems asmenims maitinimą.

▶️ Papildomai užsakyti 2000 litrų dezinfekcinio skysčio visoms tarnyboms.

▶️ Kreiptis į įmonių vadovus, darbdavius su prašymu nuolat teikti informaciją apie iš rizikos šalių grįžusius darbuotojus.

‼Atkreipiame dėmesį, kad pagal priimtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų valstybės operacijų vadovo sprendimus, izoliacijos laikotarpiu asmenims, kurie grįžę iš rizikos šalių bei galimai turėjo sąlytį su sergančiaisiais, transportą, maistą bei būtinas gyvenimui priemones ir daiktus, visų pirma privalo parūpinti jų šeimos nariai.

‼ Prašome Jūsų supratimo. Nei viena institucija nesuvaldys situacijos be Jūsų pagalbos ir savisaugos.


Gerbiami Rokiškio rajono žmonės!
Vykdydami pasiruošimą koronaviruso plitimui privalome vadovautis ir vadovaujamės Nacionaliniu lygmeniu priimtais sprendimais ir įpareigojimais. Kurti savo strategijas, planus ar pan. galime tik tiek, kiek mus įpareigoja ir leidžia Valstybės ekstremalių situacijų komisija, LR Vyriausybė.
‼️siekiant išvengti koronaviruso plitimo Rokiškio rajono savivaldybė jau žengė šiuos žingsnius:
👉nuo kovo 13 d. jau uždrausti visi kultūros, sporto, vieši renginiai patalpose;
👉uždarytas baseinas;
👉nutrauktas teatrų festivalis;
👉nuo kovo 16 d. dviems savaitėms stabdomas ugdymo procesas visose rajono švietimo įstaigose, neformaliojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
👉uždraustas ligonių lankymas sveikatos priežiūros įstaigose, senelių lankymas senelių namuose;
👉visi besikreipiantys į gydymo įstaigas yra tikrinami;
👉sustabdytas muziejaus, bibliotekų, kitų įstaigų lankymas;
👉nuo kovo 16 d. gyventojai savivaldybės administracijoje, seniūnijose, kitose savivaldybės įstaigose aptarnaujami maksimaliai nuotoliniu būdu vengiant tiesioginio kontakto (elektroniniu paštu ir telefonais);
👉 atšauktos visos savivaldybės įstaigų darbuotojų komandiruotės;
👉Rokiškio autobusų parko autobusai valomi ir dezinfekuojami kelis kartus dažniau nei įprastai;
👉Rokiškio ligoninėje atliktos pratybos, įvertinta turima įranga ir priemonės, pateiktas priemonių poreikis Sveikatos apsaugos ministerijai;
👉Rokiškio pirminis asmens sveikatos priežiūros centras pasirengęs greitosios pagalbos automobiliais transportuoti ligonius į Panevėžio respublikinę ligoninę, kurios vadovybė koordinuos gydymą visame regione;
👉papildomai užpirkta dezinfekcinio skysčio seniūnijoms, bus laikomas skysčio rezervas;
👉su švietimo įstaigų vadovais aptartos pasiruošimo nuotoliniam mokymui galimybės, įrangos poreikis, galimybės pedagogams ir personalui dirbti nuotoliniu būdu (tokie pasitarimai bus vykdomi reguliariai, pageidautina nuotoliniu būdu);
👉su gydymo įstaigų vadovais derinami veiksmai dėl bendradarbiavimo ir veiksmų suderinamumo;
👉ekstremalių situacijų komisija renkasi reguliariai ir priima reikiamus sprendimus pagal Vyriausybės nurodymus ir suteiktas galias;
‼️ Kiekvieno iš Jūsų PRAŠAU:
☘️vaikų atostogos turėtų būti suprastos kaip privalomos rizikingu laiku ir skirtos ne susibūrimams į kompanijas, vaikščiojimui po prekybos centrus ar pan..
☘️esant galimybei tartis su darbdaviais dėl darbo nuotoliniu būdu;
☘️vengti masinio susibūrimo vietų, stengtis išlaikyti minimalų saugų 1 metro atstumą nuo kito žmogaus;
☘️vengti ir atsisakyti bet kokių kelionių į kitas šalis;
☘️parvykus iš pavojingomis pripažintų šalių izoliuotis namuose 14 dienų, pranešti apie tai telefonu Nr.852124098, el.paštu info@nvsc.lt arba užpildyti formą www.nvsc.lt;
☘️pasijutus blogai ir jaučiant viruso simptomus jokiu būdu neiti pačiam į gydymo įstaigą, bet SKAMBINTI 1808, po to 112‼️ Saugokime ir gydytojus‼️
☘️turėti daugiau kantrybės ir supratimo, nes atsiliepęs pareigūnas privalės užduoti Jums papildomų klausimų;
☘️dažniau vėdinti patalpas, kabinetus, o kai kam reikėtų vėdinti ir karštas galvas…
☘️saugotis ir blaiviai vertinti kai kurių vietos “politikų-gelbėtojų” pareiškimus ir provokacijas;
☘️laikytis asmeninės higienos ir saugoti tiek save, tiek aplinkinius;

‼️Labai daug priklauso nuo kiekvieno iš mūsų sąmoningumo;

‼️Mes darome viską, kad apsaugoti mūsų miestą ir rajoną nuo viruso plitimo.

#Rokiškis gyvena ir dirba, bet šiek tiek kitaip.

Esu dėkingas už supratimą, atsakingą požiūrį į savo sveikatą ir kitų saugumą‼️

Kadangi ugdymo procesas stabdomas, dėl privalomų vaikų atostogų (nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas), tėvai galės gauti ligos socialinio draudimo išmokas, kaip numato įstatymas. Plačiau komentuoja SADM. 

Nuo pirmadienio – kovo mėn. 16 d. iki kovo mėn. 27d. IU ir PU vaikams ugdymas stabdomas – vaikai į įstaigas nepriimami!

 Rokiškio r. Obelių lopšelio-darželio direktorė Jolanta Garunkštienė

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-417 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

bupkeitimas-03-12_3

Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu

israsas-del-viruso

fb_img_1583413385935

Kovo 10-ąją mūsų įstaigos bendruomenė, kartu su Obelių seniūnijos atstovais ir gimnazijos pradinukais, Ramintos parke  paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį ir prisijungė prie akcijos “Laukiame sugrįžtančių”. Visus šventės dalyvius sveikino miestelio seniūnė Jūratė Šinkūnienė, bei vyresnioji specialistė kultūrai Violeta Kazlauskienė. Trispalviais vėjo malūnėliais ir rankų darbo gėlėmis puošėme parko erdves, giedojome Obelių himną, vaišinomės  saldžiais Gediškių bendruomenės šeimininkių kepiniais, stebėjome kaip į medžius keliami nauji “nameliai” sugrįžtantiems paukšteliams. 

Nuoširdžiai dėkojame darželio ugdytinių – Ugnės iš “Nykštukų” grupės ir Nojaus iš “Boružėlių” grupės tėčiams už pagamintus inkilėlius, kurie šiandien ir buvo iškelti miestelio parke! Tikimės, kad sugrįžę sparnuočiai apsidžiaugs suradę sau naujus “namelius” ir visą pavasarį bei vasarą džiugins miestelio gyventojus ir svečius savo skambiomis giesmelėmis…

Akimirkos iš renginio: