Gandro diena – lietuvių šventė, švenčiama kovo 25 dieną, skirta paminėti baltųjų gandrų sugrįžtuves. Sakydavo, kad gandras grįždamas ant uodegos parneša kielę, kuri išspardo paskutinius žiemos ledus.

Obelių miesto bibliotekoje Gandro diena paminėta surengiant Obelių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus „Boružiukų“ grupės vaikų kūrybinių darbelių parodą “Gandrai gandrai ga ga ga!”. “Boružiukų”  grupės auklėtojos Kristina Jasinevičienė ir Ina Kondratienė. Kviečiame apžiūrėti!

Obelių m. bibliotekininkė Dovilė Šimėnaitė