Kadangi ugdymo procesas stabdomas, dėl privalomų vaikų atostogų (nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas), tėvai galės gauti ligos socialinio draudimo išmokas, kaip numato įstatymas. Plačiau komentuoja SADM. 

Nuo pirmadienio – kovo mėn. 16 d. iki kovo mėn. 27d. IU ir PU vaikams ugdymas stabdomas – vaikai į įstaigas nepriimami!

 Rokiškio r. Obelių lopšelio-darželio direktorė Jolanta Garunkštienė

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-417 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

bupkeitimas-03-12_3

Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu

israsas-del-viruso