DĖL KARANTINO REŽIMO

                               

2019 m. vasario 4 d.  Nr. 1.3 – 6V

Obeliai

Vadovaudamasi Rokiškio rajono Obelių lopšelio-darželio nuostatais ir Rokiškio rajono Obelių lopšelio-darželio tarybos sprendimu (2019 m. vasario 4 d. Protokolas Nr. 2),

s k e l b i  u: nuo 2019 m. vasario 4 dienos iki 2019 m. vasario 8 dienos Rokiškio rajono Obelių lopšelyje – darželyje karantino režimą.

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Jolanta  Garunkštienė