2020 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) priėmė pakeitimus dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų. SAM pratęsė vaikų, kurie ugdymą ar mokslus tęs toje pačioje ugdymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo – t.y. iki 2020m. gruodžio 31d.

Kitais atvejais vaikų sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios.

Taip pat mokiniams, kurių sveikatos būklė pasikeitė, profilaktiniai sveikatos tikrinimai bus atliekami ir pažymėjimai išduodami įprasta tvarka.

Susipažinimui:

Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo.