OBELIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO

DIREKTORĖS

DARBO GRAFIKAS

2017-2018 M.M.

SAVAITĖS DIENA

DARBO VALANDOS

PIRMADIENIS

8.00-12

12.30-16.45

ANTRADIENIS

8.00-12

12.30-16.45

TREČIADIENIS

8.00-12

12.30-16.45

KETVIRTADIENIS

8.00-12

12.30-16.45

PENKTADIENIS

8.00-12

12.30-15.45

ROKIŠKIO R.  OBELIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS

2017 METŲ  VEIKLOS ATASKAITA

l-d-vadovo-ataskaita-uz-2017-m-1