VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ, VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ IR VAIKŲ POILSIO STOVYKLŲ VALGIARAŠČIŲ DERINIMO TVARKA

maitinimo-organizavimo-aprasas

MAITINIMO TVARKA OBELIŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE

maitinimo-tvarka

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

 del-perspektyvinio-valgiarascio

ikimokyklinio-ugdymo-istaigu-perspektyvinis-valgiarastis

 VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO  PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE PROGRAMA

produktu-programa

 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

lietuvos_respublikos_sveikatos_apsaugos_ministras

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ OBELIŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

mokescio-uz-vaiku-islaikyma-tvarkos-aprasas-obeliu-l-d-2016

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

mokescio-uz-darzeli-aprasas