Naujienos

1 2 3 8

Gegužės mėn. 17 d.  į šventinį rytmetį, skirtą Šeimos dienai paminėti, pakvietėme visų darželį lankančių vaikučių šeimų narius.

Juk  šeima – tai visų mūsų pradžių pradžia… Šeima – brangiausia dovana… Šeima – tai toks mielas ir šiltas žodis… Į jį telpa tiek daug: mamos lopšinė, nerimas jos akyse ir pirmasis pabarimas… tėčio švelnus žvilgsnis, jo rūpestingų rankų tvirtumas… močiutės obuolių pyragas ar senelio parvežtas kiškio pyragas… Kiek daug telpa į šį žodį…

Ir visai nesvarbu, kokia kiekvieno iš mūsų šeima, kiek joje šeimos narių… Turbūt svarbiausia tai, kad šeimoje būtų gera, šilta, kad vieni kitus mylėtų ir gerbtų…

Šventiniame renginyje  pačius artimiausius žmones – mamytes, tėčius, močiutes ir senelius sveikino „Drugelių“, „Boružėlių“ ir „Nykštukų“ grupių vaikučiai. Atėjusieji į šventę galėjo pamatyti jungtinį visų grupių spektakliuką, paklausyti skambių dainų, mielų žodžių, bei linksmai pasišokti kartu su savo mažaisiais. Po bendro renginio vaikučių artimieji skubėjo į grupes, kur  buvo apdovanoti rankų darbo dovanėlėmis, bei auklėtojų padėkomis.

Ačiū, kad atėjote, suradote laiko pabūti kartu su savo vaikučiais kitoje aplinkoje, ne namuose…

Akimirkos iš renginio:

32349062_792482007807948_2651289260350504960_n

       Gražų ir pavasariškai šiltą gegužės 11 dienos rytą keturi mūsų lopšelio- darželio vaikai- Deimantė, Gabrielė, Eligijus ir Dominykas, vadovaujami logopedės Rasos Kundelienės, vyko į Rokiškio lopšelį- darželį ,,Pumpurėlis“, kur dalyvavo  rajoninėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorinoje ,,Tark žodelį, tark dar vieną“.

Renginio tikslas- skatinti aiškią, taisyklingą tartį, plėsti žodyną, plėtoti rišliąją kalbą, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Pasivadinę ,,Drugeliais“, obeliečių komanda atliko smagias užduotis, tarėsi, šoko kartu su klounu, vaišinosi. Komisija ,,Drugelius“ išrinko iškalbingiausia komanda.

 Dėkojame Deimantės mamytei Sandrai Abariūtei- Pugžlienei už suteiktą geranorišką pagalbą vykstant į viktoriną.                                                             

Logopedė Rasa Kundelienė

Akimirkos iš viktorinos:

31939861_373788019793170_1629564390862749696_n

Š.m. gegužės mėn. 3 dieną Obelių lopšelio – darželio bendruomenė į vaikų kūrybinės raiškos fiestą „Prijuostės teatras“ sukvietė Rokiškio rajono kaimo vietovių ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes. 

Renginio tikslas – žadinti vaikų tautinio tapatumo jausmą vaidinant su lėlėmis, kaukėmis lietuvių liaudies kūrinius, sutelkiant rajono kaimų vietovių ikimokyklinukus teatrinės raiškos sklaidai.

Renginyje dalyvavo Kamajų Antano Strazdo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus, Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro, Juodupės lopšelio – darželio ir Obelių lopšelio – darželio pedagogai su savo auklėtiniais. Dalyviai pristatė savo paruoštas, linksmas, įdomias, pamokančias menines programėles.

Pajutome – kaip smagu būti kartu būryje naujų draugų! AČIŪ renginio organizatoriams ir dalyviams!

Akimirkos iš renginio:

img_20180329_133658

Kovo mėnesį baigėme vykdyti respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinį projektą „Žaidimai moko“. Galima atsakingai pasakyti, jog projektas ,,Žaidimai moko“ buvo naudingas ir reikalingas penkiamečių , šešiamečių pasiruošimui mokyklai, lavinant erdvės, krypties, regimąjį suvokimus. Tuo įsitikinome kartu su tėveliais stebėdami ir aptardami nuosekliai, pagal temas susegtus vaikų darbelius. Tėveliai, o ir kai kurie vaikai akivaizdžiai pastebėjo padarytą pažangą, kuomet projekto pradžioje rankutės neklausė sujungiant taškus, brėžiant linijas, kopijuojant vardą ir kaip viskas lengviau įveikiama tapo projektui baigiantis. Ypatingai reikšmingas buvo kairės – dešinės pusių, objekto buvimo vietos suvokimo ir nusakymo savęs ir kito atžvilgiu mokymasis.

Temos, kurias vaikai greitai ir lengvai įsisavino:

 • Aukštai- žemai. Aukštyn- žemyn.Ilgas- trumpas-vienodi.
 • Vardo pirmoji raidė.
 • Pirmyn- atgal.
 • Pirmas-paskutinis.
 • Daiktų lyginimas žiūrint į paveikslėlius/objektus.
 • Toks pat.
 • Kas kam tinka?
 • Ilgiausias- trumpiausias. Vienodi.

Temos, kurias įsisavinant reikėjo nuolatinio kartojimo:

 • Kairė- dešinė. Kairėn- dešinėn.
 • Vardo kopijavimas. Vardo rašymas.
 • Figūros. Skritulys (apvalus). Keturkampis. Trikampis .
 • Kas sekantis?
 • Popieriaus lankstymas.

Pati sunkiausia užduotis , kuomet reikėjo , laikantis simetrijos, nuspalvinti langelius, kaip nurodyta…    

Džiaugiuosi organizatorių, Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos bei projekto iniciatorės ir koordinatorės- specialiosios pedagogės Gilijos Gajauskienės gebėjimu, rengiant užduotis, apimti tiek daug lavintinų sričių: kūrybiškumas, smulkioji motorika, dėmesys, žodynas, gramatinė kalbos sandara, rišlioji kalba, regimasis suvokimas, erdvės suvokimas, vizualiniai procesai ir kt. Visi vaikai be išimties ir netgi tie, kuriems reikėjo įdėti daugiau pastangų, atliekant užduotis, dirbo noriai. Nespėję padaryti visko kabinete, nešėsi į grupę, į namus… Gyrėsi apie patirtas sėkmes tėveliams. Kad ,,nesusvyruotų“ vaikų noras ir motyvacija, diferencijavau užduotis, nes pasirinkti buvo iš ko. Labai gerai, kad buvo skirta laiko ir pateikta užduotėlių temų  kartojimui, įtvirtinimui. O paskutinėmis projekto savaitėmis atlikome viską, kas dar buvo neatlikta žiemą dėl karantino ir  didelių šalčių…

Logopedė Rasa Kundelienė

30947934_783590375363778_1978095893_o

2018 m. kovo mėnesį du ,,Drugelių“ grupės vaikučiai dalyvavo tarptautinėje kūrybinių darbų fotografijų parodoje ,,Pučiu ir kuriu“, skirtoje Europos logopedų dienai paminėti. Vaikai buvo apdovanoti organizatorių padėkomis. Kolektyvinį darbą jie pristatė savo grupės draugams ir auklėtojai.

                                  Logopedė  Rasa Kundelienė

Š.m. balandžio mėn. 25 d. ikimokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupės auklėtoja Ina Kondratienė įstaigos pedagoges pakvietė stebėti atvirą ugdomąją veiklą „Vanduo – mūsų draugas“.

Veiklos tikslas – plėsti vaikų žinias apie vandens savybes, naudą, sudarant galimybę stebėti, tyrinėti. Uždaviniai – parodyti ir papasakoti vaikams apie vandens savybes; suteikti vaikams galimybę tyrinėti, liesti, pūsti, žaisti su vandeniu; skatinti vaikus išsakyti savo mintis ir patirti džiugių akimirkų veiklos metu.

Buvo panaudoti šie metodai – pokalbis, aktyvus vaidybinis žaidimas „Kelionė į vandens karalystę“, eksperimentavimai (bandymai), minčių lietus.

Pasisveikinę ir pasimankštinę, pasidalinę su auklėtoja ir grupės draugais mintimis bei žiniomis apie vandenį, vaikučiai sulaukė staigmenos – grupę pasiekė didžiulis žuviuko Nemo laiškas… Žuviukas vaikams pasiūlė pakeliauti po Vandens karalystę, aplankant tris svarbiausias stoteles – augalų, bandymų ir … ledo. „Susėdę“ į laivą vaikai iškeliavo – augalų karalystėje vandenėliu pagirdė nuvytusius augalus, bandymų stotelėje surado baseiną pilną vandens. Visiems patiko žaisti su vandeniu –  šiaudelių pagalba sukelti bangas, mesti į vandenį įvairius daiktus ir stebėti…skęsta, ar plaukia. O ledo stotelėje, žinoma, rado ledukų, kuriuos sušildę rankytėmis, pavertė vandens balutėmis. Atsigėrę karštos žolelių arbatos, aptarę ką nuveikė, mažieji keliautojai „sugrįžo“ į namus. Už šaunų darbą visi vaikučiai buvo apdovanoti žuviuko Nemo medaliais.

Akimirkos iš veiklos:

30550739_368198243685481_379763283_o

Balandžio mėn. 20 dieną ikimokyklinio ugdymo „Boružėlių“ ir priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupės vaikučiai dalyvavo tradicinėje pavasarinėje aplinkos švarinimo akcijoje „Darom 2018“.

Darželinukai, keliaudami netoli darželio esančiomis gatvelėmis, rinko ir į maišus krovė bundančią gamtą teršiančias įvairias atliekas… Džiugu, kad mažieji obeliečiai nori matyti savo miestelį švarų, tvarkingą ir gražų, todėl visuomet aktyviai dalyvauja akcijoje.

Judėjimas, žaidimai, pasivaikščiojimai darželio vaikams yra įprasta veikla, tačiau mūsų grupėje balandžio mėn. 9 – 13 dienomis buvo daug daugiau šio vaikų mėgiamo užsiėmimo. Galima sakyti, kad  į sportinius užsiėmimus integravome visus kitus išmokimus. Galiu pasidžiaugti, kad darželinukai tuo buvo  labai patenkinti. Gerai, kad nors mažieji dar neprikaustyti prie telefonų , kompiuterių.

Priešmokyklinukai mokėsi saugaus elgesio gatvėje taisyklių keliaudami Obelių miesto gatvėmis, ragavo „Ramintos“šaltinio vandens, klevo bei beržo sulos. Vaidino su lėlėmis  Zipio pamokėlėse (psichologinės elgesio ir emocijų koregavimo veiklos) išmoktas situacijas. Mandagaus elgesio išmokimus pritaikė gyvenime, sveikindami obeliečius su šypsenų diena ir dovanodami įvairių įstaigų darbuotojams savos gamybos gėles. Kiekvieną rytą darė mankštas, po pietų rungtyniavo estafečių varžybose. Savos gamybos salotos, pasirodo- „skaniausios  gyvenime“.

Smagu, kad vaikučių mamytės  visada šypsojosi, nepyko dėl supurvintų batelių ar netyčia  suplėšytų marškinėlių , džiaugėsi vaikų pasiekimais ir net paruošė jiems staigmenėlių. Ačiū šaunioms mamytėms!

     Priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupės auklėtoja Jolanta Kulienė

Akimirkos:

Balandžio mėn. 12 dieną „Boružėlių“ grupėje svečiavosi Ijos mamytė Ala, kuri vaikams pristatė edukacinę programą „Vilnos karšimas senoviniu būdu“.

Viešnia vaikams suprantamai, paprastai ir labai vaizdžiai papasakojo ir pademonstravo vilnos kelią. Išties vilnos virtimo siūlais procesas labai įdomus, dvelkiantis senove. Pripažinkim – net ir kai kurie iš mūsų, avėdami vilnones kojines ar vilkėdami megztuką, nė neįsivaizduojame, iš ko ir kaip tas šiltas siūlas „gimsta”. O mūsų grupės vaikučiai turėjo puikią galimybę daugiau sužinoti apie avių kirpimą, vilnos karšimą rankine karštuve, bei siūlų atsiradimą… Išbandę vilnos karšimą supratome, koks nelengvas šis rankų darbas, įsitikinome, kad sunkiai padirbėjus šiurkšti avytės vilna tampa švelni ir minkšta. Nors kai kuriems vaikučiams nosį rietė specifinis avies vilnos kvapas, bet mažieji noriai išbandė viską, ką pasiūlė viešnia edukacinės programėlės metu. Nuoširdžiai dėkojame mamytei Alai už smagų pažintinį rytmetį.

Jau kitą savaitę šią edukacinę programą viešnia pristatys priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupės vaikams.

                            „Boružėlių“ grupės auklėtoja Kristina Jasinevičienė

Akimirkos iš edukacinės programos:

 

 

1 2 3 8