Priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupė

z_044_drugel_12

Grupės auklėtojos – Jolanta Kulienė, Ina Kondratienė

Auklėtojos padėjėja – Sigita Kondratienė

Mišrioje priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupėje 17 vaikų.

                                                                         2017-2018 m.m. vaikų sąrašas:

drugeliu-grupes-vaiku-sarasas

 

S P R E N D I M AS
DĖL 2017–2018 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO

ts-del-pu-organizavimo-modeliu-2017-18